Skip to content

Archive

Category: ปีการศึกษา 2563
ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ รูปแบบศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าวและภาพกิจกรรม

ผลการประเมินปีการศึกษา 2563 ที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จดหมายข่าว ภาพกิจกรรมการประเมินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กับการรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ป้ายต้อนรับ