Skip to content

Archive

Category: ผลงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ รูปแบบศูนย์การเรียนรู้
จดหมายข่าวและภาพกิจกรรม

ผลการประเมินปีการศึกษา 2563 ที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จดหมายข่าว ภาพกิจกรรมการประเมินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา 2563
ผลการดำเนินงานประเภทที่ 1 แหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัย ลำดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการประเมินประเภทราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น
ภาพข่าวกิจกรรมวันประเมินชีววิถีระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

https://www.facebook.com/www.kknic.ac.th/videos/979113699376975

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กับการรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ป้ายต้อนรับ