Skip to content

Archive

Archive for มีนาคม, 2014

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่นจัดโครงการสัมนาการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมดอกคูณ วิทยาลัยสารพัดช่างฯ โดย นายระเด่น ควรแย้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการสัมมนา ต้อนรับวิทยากร นายเฉลิมศักดิ์ นามเฉียงใต้ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีหัวข้อสำคัญดังนี้
1.ความสำคัญในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
2.หลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.สาเหตุที่จะต้องจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.ประเด็นปัญหาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ระหว่าง วันที่ 29-30 มีนาคม 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น จัดอบรมโครงการซอฟแวร์ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา โดย ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพอาชีวศึกษา จากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, ดร.ภูวดล บัวบางพลู หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และ นายวุฒิภัทร หนูยอด อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเรียน การสอน ด้วยระบบออนไลน์ (E-learning)

เรื่องดีๆที่ต้อง SHARE !!!

ชิวิตมีปัญหา เก็บเงินไม่อยู่ลองวิธีนี้ด

วิธีบังคับตัวเองไม่ให้ใช้เงินมากเกินไปกับสิ่งไม่จำเป็น!!!
ตั้งเป้าไว้ว่าวันนึงต้องใช้ไม่เกิน 300 บาทจะใช้เกินกว่านี้ไม่ได้!!!

แบ่งเงินใส่ถุงเลย ถุงละ 300 บาทหยิบไปใช้วันละถุง พอใช้อะไรไปบ้างก็จดใส่กระดาษเล็กๆไว้แล้วเอามาใส่ถุงใบเดิม เริ่มวันใหม่ก็เปลี่ยนถุงใหม่แล้วมาดูกันว่าจะเก็บได้หรือประหยัดไปเท่าไหร่!!!

แถมได้เห็นด้วยว่าแต่ละวันใช้เงินอะไรไปบ้าง ลอง”รัดเข็มขัดตัวเอง”สักเดือนนึงว่าได้ผลมั้ยเป็นการฝึกวินัยให้ตนเองไปในตัวด้วย

cr.Fujimi Magnificent, page : mstrom society

และ Horoworld

ครูสร้างคน คนสร้างโลก ตอน…มิติการศึกษาของประเทศไทย ห้องเรียนสาขาเรือนแพ ณ อำเภอลี้ จ.ลำพูน
ออกอากาศวันที่ 21 ธันวาคม 2556
http://www.facebook.com/krusarngkon
http://krusarngkon.blogspot.com/
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นสื่อกลางของครูไทย สร้างขวัญกำลังใจ แก่คุณครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วทั้งปร­ะเทศ
ครูสร้างคน คนสร้างโลก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 05.30-06.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

 

โรงเรียนในหนังคิดถึงวิทยา

ก.ค.ศ. อนุมัติครูเชี่ยวชาญ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

นาง ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นครูเชี่ยว ชาญ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๑ ราย

อ่านรายละเอียดคลิก

ที่มา http://www.otepc.go.th

ยินดีกับทุกท่านด้วยความจริงใจค่ะ

 

 

 

 

 

 

มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบโควต้าปีการศึกษา 2557

ผลงานแฟนเพจวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น มีจำนวนคนกดไลท์จำนวน 1099 คน

11-3-2557 21-47-30

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2556  วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2556 วันที่ 5-7 มีนาคม 2557 โดยมีการซ้อมในตอนเช้าและถ่ายภาพหมู่ในตอนบ่าย

และตกแต่งสถานที่ ในวันที่ 6 มีนาคม 2557