Skip to content

Archive

Archive for พฤศจิกายน, 2013

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณ 8.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น นำโดยนายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเป็นประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น (อศจ.ขอนแก่น) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 19/2556 ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงจากวิทยาลัยในสังกัด อศจ.ขอนแก่น อาทิ การสาธิตน้ำพั้นส์ สาธิตการทำสเต็คไฟลุก (Flemebe) ขอนแก่น และการแสดงมวยไทย การแนะนำผลิตภัณฑ์เค้กของฝาก โดยกลุ่มนักศึกษาในเครืออาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ ยังได้มีการพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ การจัดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2556 และการสร้างโรงพยาบาลขอนแก่นแห่งที่ 2 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ วัดโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งในการจัดงานเรารักขอนแก่นครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และสำหรับเจ้าภาพในการจัดงานเรารักขอนแก่นในครั้งต่อไป เดือนธันวาคม 2556 คือ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 อศจ.ขอนแก่น นำโดย นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาด้านอาชีพของ อศจ. ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

หลักสูตรระยะสั้นแผนกช่างยนต์ สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น