Skip to content

Archive

Archive for ตุลาคม, 2013

งานเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17 ณ บ้านทรงไทยล้านนา คุณแม่ ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์

29 ตุลาคม 2556

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนวิจัยอย่างง่ายสู่ครูนักวิจัย 15 ตุลาคม 2556
ณ หอประขุมกาละสอง วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น

ศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 9 ตุลาคม 2556

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น นำโดย นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น และคณะผู้บริหาร หัวหน้างานแต่ละงาน ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จากนั้นนายยุทธพงษ์ แห้วดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยาการ ได้กล่าวต้อนรับและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณาจารย์และบุคลากร จากวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น มาศึกษาดูงานครั้งนี้ และได้ฉายวิดีทัศน์แนะนำ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน