การแสดงของนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพลงภาษามือเรียงความเรื่องแม่