เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลาประมาณ 8.00 น. วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น นำโดยนายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยซึ่งเป็นประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น (อศจ.ขอนแก่น) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 19/2556 ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการแสดงจากวิทยาลัยในสังกัด อศจ.ขอนแก่น อาทิ การสาธิตน้ำพั้นส์ สาธิตการทำสเต็คไฟลุก (Flemebe) ขอนแก่น และการแสดงมวยไทย การแนะนำผลิตภัณฑ์เค้กของฝาก โดยกลุ่มนักศึกษาในเครืออาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ ยังได้มีการพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ การจัดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2556 และการสร้างโรงพยาบาลขอนแก่นแห่งที่ 2 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ วัดโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งในการจัดงานเรารักขอนแก่นครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และสำหรับเจ้าภาพในการจัดงานเรารักขอนแก่นในครั้งต่อไป เดือนธันวาคม 2556 คือ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น