เปิดศูนย์บริการร่วมกับเทศบาลท่าพระและรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

11 เมษายน 2556

ณ ศูนย์บริการประชาชน เทศบาล ท่าพระ และวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น