เดินรถทางเดียว

เดินรถทางเดียว

 

ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการทดลองใช้เส้นทางเดินรถทางเดียว เพื่อแก้ไขปัญหารถติดของเมืองขอนแก่นหลังจากที่ได้รับมติในการประชุมสภาเมืองครั้งที่1/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ซึ่งเห็นด้วยกับการทดลองเดินรถทางเดียว 4 เส้นทาง คือ
ถนนพิมพสุต (ช่วงแยกหน้าเมือง ถีงถนนกลางเมือง)
ถนนอำมาตย์ (ถนนหลังเมืองถึง ถนนถนนเฉลิมพระเกียรติ)
ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนหน้าเมืองถึงส้มตำอินเตอร์เน็ต)
ถนนเหล่านาดี (ถนนกลางเมืองแยกบ้านยาอารีถึงถนนหน้าเมือง สถาบันกวดวิชาคเณศวร)

แผนที่เดินรถทางเดียว

แผนที่เดินรถทางเดียว

 

เครดิต https://www.facebook.com/KhonKaenCity.Projects