วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กับการรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ป้ายต้อนรับ