ตัวอย่าง

ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 5 สพป ชม 3 น่าชื่นชมครูมาก ขอนำมาไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะ