การแสดงของน้องๆ โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการแสดงที่เยี่ยมมาก