“สถิติผู่้ที่ผ่านการสรรหา เป็น ผู้อำนวยการ ฯและรองผู้อำนวยการ ฯสถานศึกษาอาชีวศึกษา”
www.drrnan.com