พ่อแม่ที่ชอบปล่อยลูกไว้กับอุปกรณ์ไอทีต้องอ่าน!

ขาดเวลาเลี้ยงลูกระวัง โตไปอนาคตแย่
พ่อแม่ทุกคนพยายามสรรหาของเล่นที่ดีที่สุดให้กับลูกเพื่อเตรียมความพร้อม และให้ลูกมีความสามารถเท่าทันหรือเหนือกว่าเพื่อนๆ แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของพ่อแม่ยุคดิจิตอล เต็มไปด้วยความเร่งรีบ หน้าที่การงานรัดตัว ส่งผลให้การใช้เวลากับลูกน้อยลง จึงหันมาพึ่งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ เพราะเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูก ทดแทนเวลาของพ่อแม่ได้

ทว่าบรรดาแก็ดเจ็ตก็มีโทษแฝงอยู่ เมื่อลูกน้อยเกิดอาการเสพติด ส่งผลให้เด็กพัฒนาตัวเองสู่พฤติกรรมด้านลบ แยกตัวจากสังคม ขาดปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและคนรอบข้าง ไปจนถึงอาจส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อโดนควบคุมหรือห้ามใช้อุปกรณ์เหล่านั้น

สภาพสังคมข้างต้น โอรีโอพยายามสนับสนุนให้ทุกครอบครัวสร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งความผูกพัน จึงเผยข้อมูลจากจิตแพทย์ อย่าง พ.ต.ท.หญิง พ.ญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือคุณหมอแอร์ จิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ซึ่งกล่าวว่า “ทั้งพ่อแม่และเด็กไม่ควรเสียเวลากับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ มากไป เล่นได้แต่พอประมาณ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อาจช่วยหล่อเลี้ยง กล่อมเกลาจิตใจ สมอง และความคิดให้กับเด็กได้เท่ากับคุณพ่อคุณแม่ แต่จะดีกว่ามากหากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกไปด้วยกัน ขณะเล่นอุปกรณ์เหล่านี้”

“ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ความรักของพ่อแม่ยังคงสำคัญที่สุดสำหรับเด็ก ไม่มีเทคโนโลยีใดๆ มาทดแทนได้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ต้องหาเวลาให้ลูก อาจไม่ต้องถึงทั้งวันทั้งคืน ขอเพียงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขร่วม กัน ได้พูดคุย ได้เล่น ได้หัวเราะ ได้ทำกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งเรียกว่า “เวลาคุณภาพ” อย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ ก็สามารถทำให้ลูกเติบโตเป็นคนที่ไม่ขาดความรักได้” คุณหมอแอร์ กล่าว

คนในสังคมหลายคนคิดว่า การที่ให้แม่ทำหน้าที่ทุ่มเทเวลาดูแลลูกอย่างเต็มที่เพียงคนเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้ว กรณีนี้คุณหมอแอร์ อธิบายว่า ฝ่ายพ่อก็ต้องดูแลลูกด้วย เพราะเด็กมักจะยกให้พ่อเป็นไอดอลหรือฮีโร่ ซึ่งจะส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น สำหรับเด็กผู้ชาย หากมีพ่อช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยความรักความเข้าใจ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จะทำให้เด็กได้แบบอย่างของความเป็นชายจากพ่อ ทำให้มีท่าทางเป็นชาย ไม่ตุ้งติ้งจากการใกล้ชิดแม่เพียงคนเดียว สำหรับเด็กผู้หญิงก็จะช่วยให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ชายได้และรู้เท่าทันผู้ชาย และที่สำคัญเมื่อโตขึ้น เขาจะไม่เป็นผู้หญิงที่ขาดรักจากพ่อจนต้องวิ่งตามหาความรักจากผู้ชายมาทดแทนความรักของพ่อที่ขาดหายไป

สุดท้าย คุณหมอแอร์ ฝากไว้ว่า ช่วงวัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ทุกคน เป็นช่วงที่เขาต้องการพ่อแม่มากที่สุด และเวลาไม่อาจย้อนคืนได้ ดังนั้น พ่อคุณควรมีเวลาให้กับลูกมากๆ หมอยืนยันว่าเวลาที่พ่อแม่มอบกับลูกนั้น คุ้มค่ามากกว่าการลงทุนใดๆ ในโลกนี้.

เครดิต
ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com