เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556  เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ สนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดชลบุรีได้มีพิธีเปิดการแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 ‘บางแสนเกมส์’ โดยได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์  ตันติพิพัฒน์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโดยมีผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ และมีบุคคลสำคัญต่างเข้าร่วมในพิธีมากมาย
ภายในพิธีเปิดงานได้มีการแสดง อาทิ
– การแสดงของวงดนตรี อาแบนด์ ซึ่งเป็นการรวมตัวของระดับผู้บริหารสถานศึกษาจากสถาบันต่างมาเล่นดนตรี และร้องเพลง ร่วมกัน
– การบรรเลงเพลงของวงดุริยางค์ จากโรงเรียนชลราษฎรอํารุง – การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ จาก 5 ภาค (ภาคใต้ = สีเขียว ภาคเหนือ = สีเหลือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = สีแสด ภาคกลาง = สีขาว และภาคตะวันออกและกรงเทพมหานคร = สีน้ำเงินน้ำทะเล)
– การแสดงจากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
– การแสดง’อาชีวะพลังสร้างชาติ’ และ ‘บางแสน แดนสวรรค์’  จากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ซึ่งใช้ตัวแสดงกว่า 400 คน
– ขบวนพาเหรดเชิญป้าย ธงต่างๆ และขบวนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้บริหาร เจ้าหน้า นักกีฬา ทั้ง 5 ภาค
โดยเวลา 17.30 น
– นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวการต้อนรับ ผู้บริหารและนักกีฬาทั้ง 5 ภาค
– นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการแข่งขัน
– นายสุวัฒน์  ตันติพิพัฒน์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน
– พิธีเชิญธงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ขึ้นสู่ยอดเขา
– สิบเอกสิทธิชัย เกตุแก้วมณี นักกีฬาอาวุโสเป็นตัวแทนกล่าวปฏิญาณ
– นายพงศธร เพิ่มพานิช ตัวแทนผู้ตัดสินกล่าวปฏิญาณ
เวลา 18.00 น.
พิธีจุดคบเพลิง โดยมีนักกีฬา 2 คน คือ นายสิทธิศาสตร์ พรพันธ์ และ นายแสน โสจิดา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  เป็นนักกีฬาวิ่งจุดคบเพลิงจากนั้นขบวนเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาเคลื่อนขบวนออกจากสนาม  พิธีกรในสนามกล่าวขอบคุณ

 

ที่มาข้อมูล http://www.bangsaengames.com/?usid=20130006&p=newsblog