นักศึกษา ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงาน งาน I-SAN Book Fair