สื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่อการศึกษา

การประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสารคลิกเลยนะคะ

โดย หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา