ธ.ก.ส. ขอเชิญนักคิดทั่วประเทศ ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรม ธ.ก.ส ครั้งที่ 6 – ข่าวสาร ธ.ก.ส..