เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 อศจ.ขอนแก่น นำโดย นายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแนะแนวศึกษาด้านอาชีพของ อศจ. ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม