งานเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17 ณ บ้านทรงไทยล้านนา คุณแม่ ดร.ประภา  ภักดิ์โพธิ์

29 ตุลาคม 2556