เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 นำโดยนายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่นได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ “วันพ่อแห่งชาติ” และขึ้นรับรางวัลคุณพ่อดีเด่นประจำปีการศึกษา 2556 จาก นายกพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบเกียรติบัตร — ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น