ครูสร้างคน คนสร้างโลก ตอน…มิติการศึกษาของประเทศไทย ห้องเรียนสาขาเรือนแพ ณ อำเภอลี้ จ.ลำพูน
ออกอากาศวันที่ 21 ธันวาคม 2556
http://www.facebook.com/krusarngkon
http://krusarngkon.blogspot.com/
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นสื่อกลางของครูไทย สร้างขวัญกำลังใจ แก่คุณครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วทั้งปร­ะเทศ
ครูสร้างคน คนสร้างโลก ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 05.30-06.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี

 

โรงเรียนในหนังคิดถึงวิทยา