กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2556
ณ วัดวัดเทพปุรณาราม บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น
18 กรกฎาคม 2556