กรรมการเทคนิค การแข่งขันกราฟฟิกดีไซน์ การแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่ 25 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น