Skip to content

คณะกรรมการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

20 กรกฎาคม 2564
วันคล้ายวันราชสมภาพ 2 เมษายน 2564
11-12 มีนาคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564